Προϋποθέσεις

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Συγκεκριμένα τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι τα ακόλουθα:

 • Συσκευάζετε το προϊόν καταλλήλως, ώστε να προστατεύεται κατά την αποστολή.
 • Τοποθετείτε μέσα στη συσκευασία την απόδειξη αγοράς και ένα έγγραφο, στο οποίο μας αναφέρετε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να επιλύσουμε την οικονομική εκκρεμότητα, εφόσον το προϊόν κριθεί ικανό προς επιστροφή.
 • Αποστέλλετε το δέμα στην ακόλουθη διεύθυνση:
  ROPA LAVADA ,Σόλωνος 31, 10671 Αθήνα

Σημαντικό:

 • Παρακαλούμε σημειώστε ότι τα έξοδα επιστροφής και επαναπροώθησης, επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • Η ευθύνη της ασφαλούς επιστροφής των προϊόντων βαραίνει απολύτως τον πελάτη. Γι’ αυτό το λόγο θα σας παρακαλούσαμε να επιλέγετε πάντα ένα αξιόπιστο τρόπο αποστολής.
 • Δεκτά κατά την επιστροφή γίνονται τα προϊόντα τα οποία βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και των οποίων παραμένουν άθικτα τα ταμπελάκια.
 • Το κατάστημα «ROPA LAVADA» δεσμεύεται είτε να σας αντικαταστήσει το προϊόν της επιστροφής με άλλο της αρεσκείας σας, είτε σε περίπτωση μη διαθέσιμου stock, με άλλο αντίστοιχης αξίας.
 • Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση κατά την οποία το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα με χρέωση του ιδίου.

RETURNS

Returns are accepted within 14 days from the date of receipt of the products. Specifically, the steps you need to follow are the following:

 • Pack the product properly, so that it is protected during shipment.
 • Put in the package that you have made, the receipt and a document in which you tell us how you want to resolve the financial issue, if the product is deemed capable of return.
 • Send the parcel to the following address:
  ROPA LAVADA 31 Solonos str. 10671, Athens,Greece.

Important:

 • Please note that return and reship costs are borne by the customer.
 • The responsibility for the safe return of products lies entirely with the customer. For this reason, we would always ask you to choose a reliable shipping method.Upon return, the products that are in excellent condition and whose labels remain intact are accepted.